ΠΡΟΦΙΛ

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία "Η. ΦΩΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Πολύ σύντομα λαμβάνοντας τα μηνύματα της αγοράς για την παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της. Έτσι σήμερα ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της εταιρείας, μέσω έμπειρου προσωπικού, εξειδικεύεται τόσο στον χώρο των "Κατασκευών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων" όσο και στις "Υδραυλικές Εγκαταστάσεις".

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας είναι ο κύριος Ηλίας Φωκάς.

Η παρουσία του κ. Φωκά στον χώρο των τεχνικών έργων, αρχικά ως εργοδηγός σε μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές  εταιρείες και μετέπειτα ως ελεύθερος επαγγελματίας ξεπερνάει πλέον τα 15 χρόνια. Ο κύριος Φωκάς έχει πτυχίο ηλεκτρολόγου Α & Γ ειδικότητας, άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας και πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως, με υποκαταστήματα στην Ελλάδα, όπως η ABB, η Legrand και η Hager.

Αλλά έχει συμμετάσχει επίσης σε σεμινάρια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & ασφάλειας έργων, που έχουν διοργανώσει εταιρείες πρωτοπόροι στον χώρο των πετρελαιοειδών, όπως η ΒΡ και η Shell.

Επιπλέον έχει πιστοποίηση τοποθέτησης νέου τύπου εξοπλισμού όπως οι σωλήνες από πολυαιθυλένιο και τα ηλεκτρονικά συστήματα εισροών - εκροών.

Συνεχίζει όμως και φροντίζει για την διαρκή εκπαίδευση & εξειδίκευση τόσο του ιδίου όσο και του προσωπικού παρακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο σε υλικά όσο και σε τρόπους εγκατάστασης.